Přehled fakult s NSZ

U každé fakulty se dozvíte, jaké předměty vyžaduje, jaké termíny zkoušek uznává a jestli jsou na ní NSZ povinné nebo za ně získáte nějakou výhodu.
 

 

Některé uznávané termíny vycházejí z loňského roku a průběžně je aktualizujeme a doplňujeme. 

Česká republika

ekonomické vědy a nauky

  JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

  MENDELU v Brně, F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií

  MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

  MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

  PA ČR v Praze, F. bezpečnostního managementu

  ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ

  TU v Liberci, Ekonomická fakulta

  UK v Praze, Fakulta sociálních věd

  Unicorn College v Praze, Unicorn College

  UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

  UTB ve Zlíně, F. managementu a ekonomiky

  VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta

  VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

  VŠE v Praze, Fakulta managementu

  VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

  VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu

  VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

  ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

humanitní a společenské vědy a nauky

  MU v Brně, Fakulta sociálních studií

  SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

  UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

  UK v Praze, Fakulta sociálních věd

  UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

  UP v Olomouci, Filozofická fakulta

  UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

chemicko-technologické

  VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí

pedagogika, učitelství a socialní péče

  JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

  TU v Liberci, F. přírodovědně-humanitní a pedagogická

  UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta

právní vědy a nauky

  CEVRO, CEVRO Institut

  PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

  UK v Praze, Právnická fakulta

  UP v Olomouci, Právnická fakulta

  ZČU v Plzni, Fakulta právnická

přírodní vědy a nauky

  MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

  UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

  UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

technické vědy a nauky

  ČVUT v Praze, Fakulta architektury

  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

  ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

  ČVUT v Praze, Fakulta stavební

  MU v Brně, Fakulta informatiky

  UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu

  UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

  VŠB-TU v Ostravě, F. bezpečnostního inženýrství

  VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a inform.

  VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

  VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií

  VUT v Brně, Fakulta architektury

  VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

  VUT v Brně, Fakulta stavební

  VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

  ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

  ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

  ZČU v Plzni, Fakulta strojní

zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky

  UK v Praze, Farmaceutická fakulta

zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky

  VFU v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie


Slovenská republika

ekonomické vědy a nauky

  EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky

  EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu

  EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

  EU v Bratislave, Obchodná fakulta

  EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f.

  PU v Prešove, Fakulta manažmentu

  SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

  TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

  UK v Bratislave, Fakulta managementu

  UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

  ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

humanitní a společenské vědy a nauky

  EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov

  EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

  PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied

  UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

  UK v Bratislave, Filozofická fakulta

  UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

  UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií

  UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

  UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

přírodní vědy a nauky

  UK v Bratislave, F. mat., fyziky a informatiky

  UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

  UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

technické vědy a nauky

  STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií

  TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  TU v Košiciach, F. elektrotechniky a inform.

  ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva

zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky

  KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

  PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

  UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta