SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta architektury

V rámci přijímacího řízení musíte absolvovat čtyři části: Národní srovnávací zkoušky SCIO, Test prostorové představivosti a tvůrčí úkol, domácí úkoly a pohovor.

Národní srovnávací zkoušky se skládají z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) (případně slovenské varianty, testu VŠP) a testu Základů společenských věd (ZSV). Test ZSV je možné absolvovat pouze v češtině. 

Nejbližší termíny zkoušek

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Architektura a urbanismus 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Základy společenských věd