SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Osobní údaje: obecné informace

Na této stránce informujeme zákazníky společnosti Scio o způsobech zpracování osobních údajů, o jejich ochraně a obecně o politice společnosti Scio ve vztahu k osobním údajům.

Proč číst tuto webovou stránku?

Scio zpracovává osobní údaje od mnoha různých zákazníků: studentů, škol, rodičů a jejich dětí atd.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Pobřežní 34, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 100551. Dále také jen Správce nebo společnost Scio.

Správce při zpracování osobních údajů dodržuje povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Má společnost SCIO pověřence pro ochranu osobních údajů?

Společnost Scio není povinna ve smyslu GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně považuje ochranu osobních údajů za natolik podstatnou, že k jeho jmenování přistoupila dobrovolně. Společnost Scio a ScioŠkoly, jejichž je společnost Scio zřizovatelem, mají společného pověřence.

Na pověřence se lze obracet s žádostí o jakékoliv informace týkající se zpracování osobních údajů, jakož i za účelem uplatnění jakýchkoliv práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Email: poverenec@scio.cz
Telefon: 234 705 032