SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Zákaznické centrum

Pro služby zákaznického centra, tedy k zodpovídání dotazů k našim produktům jak telefonicky, tak emailem, využíváme služby systému (telefonní ústředny) společnosti IPEX, a.s. Pracovníci zákaznického centra jsou zaměstnanci společnosti Scio.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Za účelem zodpovídání dotazů a řešení případných problémů našich zákazníků zpracováváme jejich jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, dále pak číslo zákazníka, případně kód účastníka NSZ .

Disponujeme i možností nahrávání záznamu telefonických hovorů a tuto možnost využíváme za účelem efektivního řešení požadavů zákazníků. O tom, že je hovor nahráván, je volající vždy předem informován, má možnost nahrávaný hovor vůbec nezahájit a kontaktovat nás jiným způsobem, např. prostřednictvím e-mailu.

Účel zpracovávání osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány za účelem kvalitního poskytování našich služeb, řešení problémů či požadavků konkrétního zákazníka.

Právní titul zpracovávání osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány na základě povinnosti společnosti Scio k řádnému plnění smlouvy se zákazníkem, případně na základě oprávněného zájmu, kterým je vyřešení požadavků a zodpovězení dotazů volajících.

Doba zpracovávání osobních údajů

Nahrávky hovorů zůstávají uloženy nejdéle po dobu jednoho roku.

Doba uchovávání ostatních údajů závisí na produktu, který si zákazník objednal, a je uvedena v částech této informace věnovaných jednotlivým produktům.

Poskytování vzdálené podpory při online zkouškách

V případě, že má účastník online zkoušky (online NSZ či fakultní online zkoušky) potíže s připojením k testovacímu rozhraní (ScioLink) nebo se vstupem či pokračováním testu, může se obrátit na zákaznické centrum, kde se mu pracovník pokusí pomoci problém vyřešit.
V případě, že se problém nepodaří vyřešit formou telefonické konzultace, může být účastníkovi nabídnuta  vzdálená online podpora IT technikem společnosti Scio. Využití této formy pomoci je zcela dobrovolné a je pouze na účastníkovi, zda této možnosti využije.

Jak funguje vzdálená pomoc prostřednictvím programu TeamViewer / QuickAssist (Rychlý pomocník Windows)?

IT technik společnosti Scio se připojí prostřednictvím programu TeamViewer nebo QuickAssist k počítači účastníka zkoušky. Díky tomuto připojení bude IT technik schopen vzdáleně ovládat zařízení účastníka zkoušky a odstranit potíže, které brání účastníkovi připojit se ke zkoušce.
IT technik bude činit jen takové úkony, které jsou nezbytné k vyřešení problému, nebude činit žádné další zásahy ani přistupovat k datům na zařízení uložených. O jakékoliv případné podstatné změně nastavení zařízení účastníka, která je nezbytná pro odstranění problému, IT technik účastníka zkoušky informuje. Účastník může po celou dobu na obrazovce svého zařízení zásah IT technika sledovat.

Bližší informace o programech využívaných pro vzdálenou podporu lze nalézt zde:
pro TeamViewer: https://www.teamviewer.com/cs/produkty/teamviewer/
pro Quick Assist: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/řešení-problémů-s-počítačem-přes-vzdálené-připojení-b077e31a-16f4-2529-1a47-21f6a9040bf3