SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Citlivé údaje

Při své činnosti společnost Scio ve výjimečných případech musí zpracovávat také zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR, tedy tzv. citlivé údaje.

V rámci projektů pro rodiče a zejména děti mohou být zpracovávány tyto citlivé údaje:

  • údaje o zdravotních omezeních při účasti na kurzech a dalších akcích za účelem zohlednění potřeb a možností dítěte na takové akci
  • údaje o potravinových alergiích při účasti na akcích, kde je zajištěno stravování dětí, za účelem zajištění vhodného jídla
  • údaje o specifických poruchách učení za účelem individuální přípravy některých vzdělávacích kurzů

V rámci různých projektů testování včetně Národních srovnávacích zkoušek jsou zpracovávány tyto citlivé údaje:

  • údaje o zdravotních omezeních za účelem přizpůsobení testu či zkoušky tak, aby účastník se zdravotním omezením mohl účastnit testování za srovnatelných podmínek jako ostatní účastníci
  • o speciálních vzdělávacích potřebách, za účelem jejich zohlednění při testování či vyhodnocení testu či zkoušky

Tyto citlivé údaje jsou zpracovávány pouze v naprosto nezbytném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu. Citlivé údaje bez předchozího souhlasu nepředáváme třetím osobám.