SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ScioLink

ScioLink je online testovací platforma provozovaná společností Scio.

V souvislosti se ScioLinkem a v rámci online testování prostřednictvím ScioLinku jsou také zpracovávané osobní údaje. Informace o tomto zpracování jsou podrobně zpracované na samostatných stránkách:

  • Informace pro zákazníky (fakulty či jiné organizace), jak budou zpracovávány osobní údaje účastníků testování, které bude pro takové zákazníky realizovat společnost Scio prostřednictvím ScioLinku (společnost Scio je v roli zpracovatele osobních údajů)
  • Informace pro účastníky samotného testování (společnost Scio může být v roli správce i zpracovatele osobních údajů)

Další informace pak jsou na stránkách jednotlivých projektů, v rámci nichž probíhá testování v prostředí ScioLink, zejména tedy Národních srovnávacích zkoušek.