SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zřídila společnost www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“) vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, nakládání s ním, ochranu totožnosti oznamovatele  a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámeních a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení jsou přijímána především prostřednictvím online schránky důvěry Nenech to být (NNTB). Své oznámení můžete učinit prostřednictvím formuláře na webové stránce nebo prostřednictvím aplikace NNTB z mobilního telefonu po zadání příslušného kódu. 

Pro interní zaměstnance: 

Pro externisty: 

Oznámení nicméně můžete učinit také: 

  • e-mailem na adresu mamoznameni@scio.cz 
  • telefonicky (tel.: 234 705 032)
  • případně můžete požádat i o osobní setkání
  • nebo v listinné podobě na adresu společnosti Scio v zalepené obálce, označené „Oznámení, neotevírat“ a jménem osoby příslušné k řešení oznámení.

Oznámení přijímají a vyřizují příslušné osoby, kterými společnost Scio určila Zuzanu Štěpánkovou a Kateřinu Dejmalovou.

Rozdíl mezi oznámením ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a anonymním oznámením:

  • Oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele (§ 2, odst. 2 zákona), tj. jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, a v případě, že bude oznámení podáno jinak než přes NNTB, také kontaktní údaje, aby mohl být oznamovatel vyrozuměn o vyřízení oznámení. (Totožnost oznamovatele znají jen příslušné osoby a nikomu ji bez jeho výslovného souhlasu nevyzradí.)
  • Anonymní oznámení lze podat pouze přes NNTB, avšak upozorňujeme, že takové oznámení není oznámením ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a je možné, že z důvodu chybějící identifikace oznamovatele nebude moci být řádně vyřešeno.

Oznamovatel může využít taktéž vnější oznamovací systém, tj. systém pro přijímání a řešení oznámení vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz).