SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Zasílání newsletterů, informací a obchodních sdělení

Zákonná definice obchodního sdělení (§ 2, písm. f) zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) zní tak, že jsou „obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem…“, stávající právní výklad pak říká, že obchodním sdělením jsou jakékoliv informace, které podnikající osoba posílá prostředky elektronických komunikací, tedy typicky emailem nebo třeba sms. Proto musíme email označit jako obchodní sdělení, i když chceme jeho prostřednictvím posílat třeba newsletter s novinkami z oblasti vzdělávání, aniž bychom v něm nabízeli naše produkty, nebo o nich třeba jen informovali. Emaily ale samozřejmě využíváme i k informování o našich produktech, nicméně pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru, nemusíte se bát, že vás zahltíme nabídkami.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Za účelem zasílání newsletterů, různých informací a i obchodních sdělení o našich produktech využíváme téměř výhradně emailu, výjimečně zasíláme našim registrovaným zákazníkům sms na jejich telefonní číslo uvedené při registraci.

Účel zpracovávání osobních údajů

Údaje (email, event. sms) jsou zpracovávány za účelem zasílání newsletterů ze světa vzdělávání, informací o plánovaných akcích (spolu)pořádaných naší společností a sdělení o našich produktech či službách.

Právní titul zpracovávání osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány na základě:

  • souhlasu: v textu souhlasu je pak vždy obsaženo, k zasílání jakých informací je poskytován
  • oprávněného zájmu spočívajícího v informování stávajících zákazníků o produktech obdobných těm, které si u nás koupili, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Doba zpracovávání osobních údajů

To, na jak dlouho email využíváme, vyplývá z účelu, pro který zprávy posíláme.

U běžných obchodních sdělení zasílaných našim zákazníkům je to po dobu, po kterou dokážeme předvídat, že mohou mít o produkty naší společnosti zájem. Vzhledem k tomu, že jsou naše produkty cílené na děti a mladé lidi po dobu jejich vzdělávání, nabízíme jim, resp. jejich rodičům, jednou za čas produkt, který by je zrovna mohl zajímat. Maximální doba je pak stanovena na 5 let.

U ostatních zpráv zasílaných na základě souhlasu tyto zprávy posíláme po dobu v souhlasu uvedenou.