SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Uchazeči se specifickými nároky

Naší snahou je vyjít vstříc také všem uchazečům se specifickými nároky

Chceme pomoci uchazečům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, uchazečům s pohybovým hendikepem, případně jinak postiženým a uchazečům se specifickými poruchami učení. Spolupracujeme s odbornými pracovišti, která se na takovou pomoc specializují.

Uchazeči se specifickými nároky mohou zkoušky vykonat přímo na těchto pracovištích. Absolvují stejný test ve stejném termínu jako všichni ostatní uchazeči. Podle daného hendikepu je zadání testu modifikováno do podoby, aby s ním uchazeč mohl pracovat. Také samotný průběh zkoušky je přizpůsoben danému hendikepu.


Místa a termíny konání

Místo konání zkoušky, stejně jako termín konání zkoušky, si zvolíte v průběhu samotné přihlášky, jejíž součástí je i možnost požádat o specifické podmínky. Můžete se přihlásit ke všem oficiálním termínům zkoušek. Registrační poplatek za prezenční zkoušku se automaticky sníží na nižší cenu odpovídající online formě. 


Přihláška a pozvánka

K NSZ se můžete přihlásit po kliknutí na odkaz "Přihlásit ke zkouškám", případně telefonicky na čísle 234 705 555.

V přihlášce je třeba zaškrtout, že žádáte o specifické potřeby, a vyplnit popis omezení a potřebné údaje. Po vyplnění a odeslání přihlášky dodejte aktuální a platné podklady z pedagogicko-psychologické poradny nebo od lékaře (formulář vyhotovený pro maturitní zkoušku od CERMATu zasílat nelze, není dostačující; konkrétní platnost posudku musí být buď přímo uvedena na dokumentu, nebo dokument nesmí být starší než dva školní roky), na základě kterých bude možné stanovit úpravy zkoušek. Tyto podklady nám nahrajte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky ve svém osobním profilu do příslušného formuláře, který se nachází pod vašimi osobními údaji. V případě dotazů se obraťte na email scio@scio.cz.

V týdnu před zkouškou obdržíte e-mailem pozvánku ke zkouškám (bude dostupná ve vašem osobním profilu). V pozvánce bude uvedeno místo konání zkoušky, termín a čas a veškeré informace potřebné pro její vykonání. Úprava podmínek je možná jen pro zkoušky, ke kterým se přihlásíte ve standardním termínu pro registraci.

Posouzení zdravotní dokumentace provádí Scio ve spolupráci se Střediskem pro pomoc uchazečům se specifickými nároky Teiresiás Brno. Pokud se bude jednat z vaší strany o oprávněné nároky, je možné zkoušky vykonat v centrech pro hendikepované uchazeče v Praze, Brně a Ostravě.