SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Popis a ukázky testů NSZ

Vývoj testů je dlouhý a náročný proces. Na jeho konci stojí testy, které měří schopnosti uchazečů přesněji a spolehlivěji. Můžete se s nimi seznámit níže.

Testy v češtině

🧑‍🏫 Obecné studijní předpoklady

Zkouška testuje základní dovednosti a schopnosti, které potřebujete pro úspěšné studium. Nemusíte se učit, nejde o test znalostí. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

Více informací

🎭 Základy společenských věd

Průřezový test. Vychází ze základů společenských věd v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Obsahuje tři části – Člověk a společnost, Stát a právo a Hospodářství a svět.

Více informací

🧮 Matematika

Zkouška zjišťuje matematické znalosti a dovednosti v porovnání s ostatními. Budete potřebovat znalosti v rozsahu předmětu matematiky pro gymnázia.

Více informací

🔬 Biologie

Zkouška ověřuje znalosti biologie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na gymnáziích.
 

Více informací

🧪 Chemie

Zkouška ověřuje znalosti chemie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na gymnáziích.
 

Více informací

🌍 Anglický, německý a španělský jazyk

Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole. Obsahuje gramatiku, čtení i poslechovou část.

Více informací

🇪🇺 Test pro Evropské právo a politiky EU

Test se skládá z 40 úloh z politologie a reálií české politiky, práva a evropské integrace. Je určen pro uchazeče o obor Evropské právo a politiky EU Právnické fakulty UPOL.

Více informací

🇨🇿 Český jazyk pro cizince

Test ověřuje úroveň znalostí českého jazyka uchazečů ve srovnání s ostatními účastníky zkoušky. Obsahuje úlohy zaměřené na poslech, čtení a porozumění textu, gramatiku a slovní zásobu. 

Více informací

Projděte testováním úspěšně

U každého testu si můžete stáhnout zadání z posledních zkoušek. Pokud se chcete s testy seznámit blíže, můžete využít i placenou přípravu na zkoušky. 

Přípravné materiály na zkoušky