SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Anglický, německý a španělský jazyk

Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole.

Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka ve srovnání s ostatními účastníky. Testy obsahují poslech, úlohy na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení a gramatiku. Test obsahuje vždy celkem 60 úloh, na jejichž řešení budete mít 60 minut času. Součástí je i poslechový oddíl (včetně instrukcí v jazyce zkoušky). Testy z cizích jazyků jsou přibližně na úrovni B2 evropského referenčního rámce.   

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.

V letošním roce budou úlohy typu "multiple matching" (otázky 21-28) nahrazeny úlohami "short extracts tasks". Jejich ukázku si můžete stáhnout tady.

V testech je i několik otevřených úloh. U testu z anglického jazyka jsou za správnou odpověď uznávána všechna slova vyskytující se alespoň v jednom ze slovníků Cambridge Dictionary Oxford English Dictionary nebo Webster’s Dictionary, která jsou používána v současné angličtině (tzn. nejsou ve slovníku označena jako „obsolete“ či „archaic“).