SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Český jazyk pro cizince

Test ověřuje úroveň znalostí českého jazyka uchazečů ve srovnání s ostatními účastníky zkoušky.

Test je zaměřen na poslech, čtení a porozumění textu, úroveň slovní zásoby, gramatiky a komplexní cvičení. Obsahuje úlohy zaměřené na porozumění psanému a mluvenému textu, úroveň slovní zásoby, znalost gramatických pravidel a aplikaci českého jazyka v komunikačních situacích mezi úrovněmi B1 a B2.

Skládá se celkem z 60 úloh, na jejichž řešení má uchazeč 60 minut času. Součástí zkoušky je i poslechový oddíl (včetně instrukcí v jazyce zkoušky) a několik úloh otevřených. 

U úloh s výběrem možností vybírá uchazeč správné řešení ze čtyř nabízených možností, z nichž právě jedna je správná. Za každou správnou odpověď uchazeč získá bod, za špatnou část bodu ztrácí (s výjimkou úloh otevřených).