SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Všeobecné študijné predpoklady

Test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) je slovenskou verzí testu OSP.

Aké časti test obsahuje

Na každý oddiel je stanovený čas. Medzi oddielmi nejde behom skúšky preskakovať.

💁‍♀️ Verbálny oddiel

Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenia dlhším textom a argumentácii.

35 minut 📝 33 úloh

🦉 Analytický oddiel

Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v sade podmienok a vyvodzovať z nich. K riešeniu sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.

50 minut 📝 33 úloh

Pozrite sa na testy a ukážky úloh

Test je porovnávací - pre dosiahnutie dobrého výsledku neni nutné odpovedať na všetky otázky. Približne polovica správne vyriešených úloh by mala znamenať priemerný výsledok. 

Prejdite testovaním úspešne!

Vyskúšajte si on-line test z pohodlia domova nanečisto alebo využi možnosť konzultácií na prípravné kurzy s lektormi