SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

U vybraných bakalářských programů je nutné absolvovat NSZ. Ty pro většinu z těchto studijních programů obsahují test Obecné studijní předpoklady (OSP). Pro program Fyzioterapie je mimo testu OSP nutné absolvovat test Biologie. 

U programů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Informatika a Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika je potřeba namísto testu OSP absolvovat test Matematika. 

Přijímací zkoušky se skládají z více částí nebo jsou v jednotlivých studijních programech jednokolové, dvoukolové a tříkolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních programů na stránkách fakulty. 

Pokud budete mít k 31. 1. 2024 řádně a správně podanou přihlášku, získáte od fakulty možnost zúčastnit se jednoho testu OSP nebo MAT v termínu 23. 3. 2024 zdarma. U programu Fyzioterapie získáte poukaz na dvojici testů OSP a Biologie. Poukazy si vyzvednete zde

Nejbližší termíny zkoušek

  • 3. 2. 2024, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Informatika, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika
  • 9. 12. 2023, Fyzioterapie
  • 9. 12. 2023, Management tělesné výchovy a sportu
  • 9. 12. 2023, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Trenér, Kondiční trenér, Vojenská tělovýchova, tělesná výchova sport se zaměřením na vzdělávání

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Informatika, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika 3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Matematika
Fyzioterapie 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Biologie
Management tělesné výchovy a sportu 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů: verbální, 2 , analytický, 3
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Trenér, Kondiční trenér, Vojenská tělovýchova, tělesná výchova sport se zaměřením na vzdělávání 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady