SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

K přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce se zúčastněte testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Fakulta uznává termíny od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024, tedy za poslední 2 roky.

Více informací najdete na stránkách fakulty.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Všechny bakalářské 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady