SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijetí do bakalářského studijního programu potřebujete výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

K přijetí do navazujícího magisterského studijního programu vykonejte test Základů společenských věd (ZSV).

Nejbližší termíny zkoušek

 • 25. 5. 2024, bakalářské studium (program Právní specializace)
 • 25. 5. 2024, magisterské studium (program Právo a právní věda)
 • 25. 5. 2024, navazující magisterské studium (Veřejná správa)

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Bakalářské studium (program Právní specializace) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
 • váhy oddílů:
  • verbální - 0.5,
  • analytický - 0.5
Magisterské studium (program Právo a právní věda) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
 • váhy oddílů:
  • verbální - 0.6,
  • analytický - 0.4
Základy společenských věd
 • váhy oddílů:
  • člověk a společnost - 0.3,
  • stát a právo - 0.5,
  • hospodářství a svět - 0.2
Navazující magisterské studium (Veřejná správa) 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Základy společenských věd
 • váhy oddílů:
  • člověk a společnost - 0.3,
  • stát a právo - 0.5,
  • hospodářství a svět - 0.2