SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Prijímacia skúška môže byť odpustená, ak sa zúčastníte testu Biológia alebo Chémia.

Programy Uznávané termíny Předměty
Vybrané bc. 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Biologie Chemie