SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UTB ve Zlíně, F. aplikované informatiky

Pokud se hlásíte na studijní program Softwarové inženýrství, je třeba napsat si zkoušku z Matematiky. Ta vám bude prominuta, jestliže jste úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky v profilové (školní) části zkoušky na střední škole v České nebo Slovenské republice.

Programy Uznávané termíny Předměty
Softwarové inženýrství 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Matematika