SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

V případě, že se hlásíte na magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia, můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 75 a více nebo pokud absolvujete test Biologie nebo Chemie a získáte percentil 80 a více. V takovém případě se nemusíte účastnit přijímacího testu organizovaného fakultou.

Zároveň pokud si podáte přihlášku na magisterský program Veterinární hygiena a ekologie a zúčastníte se testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov), Biologie nebo Chemie můžete v přijímacím řízení zístat bonusové body.

Pokud si podáte přihlášku na některý z bakalářských studijních programů a zúčastníte se testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov) můžete v přijímacím řízení zístat bonusové body.

Bližší informace najdete na stránkách fakulty.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022, Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)
  • 10. 12. 2022, bakalářské studijní programy

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.) 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Biologie
Chemie
Bakalářské studijní programy 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady