SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

PU v Prešove, Fakulta manažmentu

Automaticky a prednostne prijatí budú všetci uchádzači o bakalárske i magisterské štúdium, ktorí v teste Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či v jeho českej verzii, teste Obecných studijních předpokladů (OSP) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane).

Ďalšie poradie pre prijatie uchádzačov o bakalárske štúdium  sa vytvorí na základě výsledkov zo strednej školy s možnosťou započítania testu Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP) . Poradie vytvára algoritmus zverejnený zde: Algoritmus vytvárania poradia.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Všetky bakalárske i magisterské odbory 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady