SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z predmetov Anglický jazyk, Nemecký jazyk alebo Biológia (podľa študijného programu).

A súčasně možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za externú časť maturitnej skúšky, resp. profilové predmety výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).


Viac informácií nájdete na webových stránkach fakulty.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022, Psychológia
  • 10. 12. 2022, Sociálna práca
  • 10. 12. 2022, Ošetrovateľstvo
  • 10. 12. 2022, Urgentná zdravotná starostlivosť

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Psychológia 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Anglický jazyk
Biologie
Sociálna práca 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ošetrovateľstvo 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Biologie
Urgentná zdravotná starostlivosť 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
Všeobecné študijné predpoklady