SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium bakalářských studijních programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně, kteří v některém z fakultou uznávaných termínů absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a získali celkový percentil 60 a vyšší (celkový percentil = průměrný percentil z verbálního a analytického oddílu). Společnost Scio výsledky fakultě nepředává. Výsledek musí uchazeč doložit fakultě elektronickým certifikátem, který vloží jako přílohu do elektronické přihlášky ke studiu, a to nejpozději do 15. 4. 2024.

 

Nejbližší termíny zkoušek

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady