SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

JU v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Ke studiu mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří dosáhnou percentilu 70 nebo lepšího v obou částech testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo dále v odborných testech z biologie, chemie a matematiky.  

Podrobnější informace, včetně dalších možností přijetí bez přijímací zkoušky, naleznete na stránkách fakulty.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Všechny bakalářské programy 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika
Biologie
Chemie