SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia (AJ - NJ, AJ - FJ, AJ - ŠJ) 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk