SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TnUAD v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky

Bakalárske študijné programy

Uchádzači s trvalým pobytom v SR alebo ČR môžu preukázať splnenie ďalších podmienok prijatia absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Zahraniční uchádzači, ktorí dodajú overenú kópiu dokladu uznania stredného vzdelania a preukážu kvalitu vzdelania (článok 5 bod 3.2 Smernice FŠT), preukážu jazykové zdatnosti absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosiahnutým percentilom aspoň 15.

Zahraniční uchádzači, ktorí dodajú overenú kópiu dokladu uznania stredného vzdelania a nepreukážu kvalitu vzdelania (článok 5 bod 3.2 Smernice FŠT), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej len „A-DO-DU“), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VSP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Podrobné informácie nájdete v Smernici Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre I. stupeň vysokoškolského štúdia platné pre akademický rok 2023/2024, ktorá je dostupná tu

Inžinierske študijné programy

Zahraniční uchádzači preukážu jazykové zdatnosti absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosiahnutým percentilom aspoň 15.

Podrobné informácie nájdete v Smernici Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre II. stupeň vysokoškolského štúdia platné pre akademický rok 2023/2024, ktorá je dostupná tu.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022, Bakalárske: uchádzači s trvalým pobytom v SR alebo ČR
  • 10. 12. 2022, Bakalárske: zahraniční uchádzači s preukázanou kvalitou vzdelania
  • 10. 12. 2022, Bakalárske: zahraniční uchádzači s nepreukázanou kvalitou vzdelania
  • 10. 12. 2022, Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU
  • 10. 12. 2022, Inžinierske: zahraniční uchádzači

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Bakalárske: uchádzači s trvalým pobytom v SR alebo ČR 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika
Bakalárske: zahraniční uchádzači s preukázanou kvalitou vzdelania 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Bakalárske: zahraniční uchádzači s nepreukázanou kvalitou vzdelania 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika
Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika
Inžinierske: zahraniční uchádzači 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady