SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MENDELU v Brně, F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Od příjímací zkoušky můžete být osvobozeni, pokud v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) dosáhnete alespoň percentil 40.

Aby fakulta mohla výsledky uznat, je třeba vyplnit Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na stránkách fakulty,  a to nejpozději do 30. 4. 2024.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Bakalářské studijní programy 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady