SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Všetky bc. obory 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady