SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Fakulta managementu

Uchazeči ze středních škol v ČR nebo SR s maturitou z českého nebo slovenského jazyka

Přijímací zkouška vám bude prominuta, pokud v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) získáte percentil alespoň 50. Další možnosti přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na stránkách fakulty.

Uchazeči ze středních škol mimo ČR a SR bez maturity z českého nebo slovenského jazyka

Musí absolvovat test OSP (resp. VŠP). Rozhodovacím kritériem pro přijetí je pak dosažený percentil.

Programy Uznávané termíny Předměty
Všechny bakalářské 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady