SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Fakulta managementu

Přijímací zkouška vám bude prominuta, pokud v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov získáte percentil alespoň 50.

Uchazeči ze středních škol mimo ČR a SR musí absolvovat test OSP (resp. VŠP).

Nejbližší termíny zkoušek

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Všechny bakalářské 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady