SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Prijímacie skúšky na fakulte sa nekonajú. Prijať môžete byť na základe niekoľkých kritérií. Jednou z možností je absolvovať test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo test Matematika (MAT) a dosiahnuť percentil 70 a lepší. Prehľad všetkých kritérií nájdete na stranách fakulty.

Uchádzači, ktorí neplnia ani jedno z týchto kritérií, budú prijatí na zvyšné miesta podľa poradia, ktoré sa určí na základe ich študijného priemeru.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Všetky bc. (denná forma) 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika