SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních programů:


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy / Zdravotně sociální péče nebo magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní škol

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ. Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který program třeba.

Nejbližší termíny zkoušek

  • 3. 2. 2024, Anglický jazyk pro manažerskou praxi
  • 9. 12. 2023, Sociální pedagogika
  • 23. 3. 2024, Porodní asistence
  • 23. 3. 2024, Všeobecné ošetřovatelství
  • 9. 12. 2023, Zdravotně sociální péče
  • 9. 12. 2023, Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • 9. 12. 2023, Učitelství pro mateřské školy

Chci studovat tady

Programy Uznávané termíny Předměty
Anglický jazyk pro manažerskou praxi 3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Anglický jazyk
Sociální pedagogika 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Porodní asistence 23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Biologie
Všeobecné ošetřovatelství 23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Biologie
Zdravotně sociální péče 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Učitelství pro 1. stupeň základní školy 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Učitelství pro mateřské školy 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady