SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Základy společenských věd

Na Fakultu sociálních studií MU nebo Fakultu humanitních studií UTB. V kombinaci s OSP na právnické fakulty. Pomůže vám i s maturitou.

🎭

Základy společenských věd

Vyberte termín a formu

Přípravný kurz na test ze ZSV 

 • systematická a efektivní příprava
 • celkem 10 lekcí po 3 hodinách

 • profesionální lektoři, vyškolení a vybraní (na základě odbornosti) společností Scio

 • přehledné a kvalitně zpracované tištěné materiály (výkladová část + úlohy) pro celý kurz

 • možnost výběru formy kurzu: prezenční kurz nebo videopřenos (živý přenos videovýkladu lektora, bez záznamu), v obou typech kurzu se pracuje s identickými materiály

 • rozbor úloh ze ZSV v jednotlivých lekcích (postup řešení, diskuse nad problémovými částmi, obecná strategie řešení testu)

 • rekapitulace klíčových témat a pojmů, základních principů, událostí a jejich souvislostí v každém oboru (obsah je přizpůsoben aktuálním právním normám a stavu evropské integrace)

 • individuální přístup s možností konzultací s lektory elektronicky i po skončení kurzu

 • možnost náhrady lekcí ve vámi zvoleném termínu

 • před každou lekcí on-line test zdarma

 • pozn.: u účastníků předpokládáme základní znalost středoškolské látky ZSV pro gymnázia

Výběr města, formy a termínu

Další typy kurzů

💡 Obecné studijní předpoklady

Na desítky VŠ. Zkoušku uznávají třeba ekonomické fakulty VŠB-TU a ZČU, Fakulta sociálních věd UK nebo Fakulta informačních technologií ČVUT.

Výběr místa a termínu

🧮 Matematika

Se zkouškou vás mohou přijmout třeba na Fakultu aplikovaných věd ZČU, Fakultu informačních technologií ČVUT nebo Fakultu informatiky MU.

Výběr místa a termínu