SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Matematika

Se zkouškou vás mohou přijmout třeba na Fakultu aplikovaných věd ZČU, Fakultu informačních technologií ČVUT nebo Fakultu informatiky MU.

Přípravný kurz na test z matematiky 

  • profesionální lektoři, vybraní a vyškolení společností Scio

  • přehledné a kvalitně zpracované tištěné materiály pro celý kurz

  • připravené úlohy reflektují svou náplní a počtem aktuální znění testu matematiky

  • výuka v malých skupinách max. 12 studentů

  • individuální přístup s možností konzultací s lektorem elektronicky i nad rámec kurzu

  • celkem 9 lekcí po 3 hodinách

  • možnost náhrady lekce ve vámi zvoleném termínu

  • tipy, rady a strategie řešení testu, procvičení typických úloh z testů

  • pozn: u účastníků předpokládáme základní znalost středoškolské látky matematiky pro gymnázia

Výběr města, formy a termínu

Další typy kurzů

💡 Obecné studijní předpoklady

Na desítky VŠ. Zkoušku uznávají třeba ekonomické fakulty VŠB-TU a ZČU, Fakulta sociálních věd UK nebo Fakulta informačních technologií ČVUT.

Výběr místa a termínu

🎭 Základy společenských věd

Na Fakultu sociálních studií MU nebo Fakultu humanitních studií UTB. V kombinaci s OSP na právnické fakulty. Pomůže vám i s maturitou.

Výběr místa a termínu