SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Obecné studijní předpoklady a Základy společenských věd

Na právnické fakulty VŠ v Praze, Olomouci
a Plzni.

💡🎭

Obecné studijní předpoklady a Základy společenských věd

Vyberte termín a formu

Komplexní příprava na přijímací zkoušky z OSP a ZSV 

  • profesionální lektoři vybraní a vyškolení společností Scio

  • strategie a postupy řešení, rozbor problematických úloh

  • výuka v malých skupinách studentů

  • individuální přístup s možností konzultací s lektorem elektronicky i nad rámec kurzů

  • v ceně řada přehledných a kvalitně zpracovaných přípravných materiálů (pracovní listy, cvičné testy z NSZ, atp.)

  • možnost náhrady lekce ve vámi zvoleném termínu

  • příprava na fakulty vyžadující kombinaci výsledků z testů OSP a ZSV (např. Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta UPOL v Olomouci, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Fakulta sociálních studií MU v Brně (pro obor psychologie)

Výběr města, formy a termínu

Další typy kurzů

💡 Obecné studijní předpoklady

Na desítky VŠ. Zkoušku uznávají třeba ekonomické fakulty VŠB-TU a ZČU, Fakulta sociálních věd UK nebo Fakulta informačních technologií ČVUT.

Výběr místa a termínu

🎭 Základy společenských věd

Na Fakultu sociálních studií MU nebo Fakultu humanitních studií UTB. V kombinaci s OSP na právnické fakulty. Pomůže vám i s maturitou.

Výběr místa a termínu

🧮 Matematika

Se zkouškou vás mohou přijmout třeba na Fakultu aplikovaných věd ZČU, Fakultu informačních technologií ČVUT nebo Fakultu informatiky MU.

Výběr místa a termínu