SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Veřejná oponentura

Na tisíc úloh připadají statisticky zhruba tři chybné, ať děláte, co děláte. Kdo to však ví, dokáže tomu předejít.

Smyslem veřejné oponentury je transparentnost a objektivnost zkoušek. Mají-li být testy kvalitní, je třeba je vytvářet podle standardů oboru educational measurement.

Lidé si často myslí, že vytváření testů je v podstatě jen mechanickou a rutinní prací, ke které stačí dostatek pečlivosti, aby v úlohách nebyly chyby. Ve skutečnosti se ale jedná o složitý proces, na němž se podílí desítky či stovky lidí. I tímto pečlivým procesem však dochází ve statisticky ověřeném počtu případů k tomu, že do testu se dostane úloha, která tam – v dané podobě – nepatří. Ze zkušeností Scio vyplývá, že jsou to průměrně 3 úlohy z jednoho tisíce. Veřejná oponentura je schopna tyto problémy napravit.

Průběh veřejné oponentury

Odpoledne v den zkoušky jsou v osobních profilech všech účastníků zveřejněna zadání zkoušek i klíče správných řešení. Pokud je účastník NSZ přesvědčen o tom, že zadání testu obsahuje chybu nebo je například správná odpověď nejednoznačná, může podat námitku. Námitka je přístupná všem účastníkům testu, kteří se k ní také mohou vyjádřit.

Činnost a závěry námitkové komise

Po skončení oponentury se sejde odborná komise a na základě námitek může doporučit buď vyřazení úlohy z dalšího hodnocení testu a nebo uznání více než jedné odpovědi jako správné. Konečné rozhodnutí přináleží společnosti Scio. V případě, že by se doporučením komise neřídila, však musí svůj postup řádně a jasně odůvodnit. Výsledky a rozhodnutí jsou přístupné všem účastníkům testu. Teprve po zohlednění výsledku veřejné oponentury jsou vypočteny definitivní výsledky účastníků.

Složení odborné komise

  • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek  NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022 VŠE, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK
  • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů
  • Vojtěch Voráček, nejúspěšnější řešitel NSZ v roce 2017/2018, student Fakulty elektrotechnické ČVUT
  • Klára Polišenská, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ ZSV v roce 2021/2022, studentka oboru Hospodářská politika a Politologie na Masarykově univerzitě
  • Mgr. Adam Felix LL.M, Ph.D., advokát, absolvent Právnické fakulty UK a Cornell Law-Cornell Tech
  • Petr Pleticha, MSc. , doktorand na IES FSV UK, Junior Researcher pro IDEA think-tank na CERGE-EI
  • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT
  • RNDr. Ján Krahulec PhD., docent Katedry molekulární biologie na Univerzitě Komenského v Bratislave
  • Mgr. Lukáš Vacek, absolvent Právnické fakulty UK, advokát