SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Ukázka testu OSP

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Vždy jen jedna odpověď je správná.

V každém z následujících krátkých textů jsou dvě nebo tři prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte z nabízených možností dvojici nebo trojici slov, která se významově a stylisticky nejlépe hodí do příslušného textu jako celku.

Instrukce k dalším úlohám. 

Text k úloze 4

Senát chce prosadit úplné zrušení daně z nabytí nemovitosti. „ODS je v tomto případě zcela jednotná, naši senátoři to v Senátu navrhli,“ uvedla místopředsedkyně ODS. „Od výběru této daně by se mělo jednoznačně upustit,“ přitakává Vladislav Vilímec (ODS). Je podle něj nepřijatelná a nemorální, protože v drtivé většině se nemovitost pořizuje z peněz, které už byly zdaněny daní z příjmů. Výběr této daně navíc podle něj přispívá ke zdražování nemovitostí. Stejný postoj zastává i senátor ODS Zdeněk Nytra. Svůj odpor ke zrušení daně z nabytí nemovitosti zdůvodňují představitelé ODS zejména tím, že jejím zrušením by stát přišel jen letos o více než šest miliard korun.