SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Rozhodnutí komise - 7. termín

Odborná komise posuzovala námitky 3. 6. 2024 ve složení:

  • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek  NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022 VŠE, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK
  • Klára Polišenská, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ ZSV v roce 2021/2022, studentka oboru Hospodářská politika a Politologie na Masarykově univerzitě
  • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT
  • Vojtěch Voráček, nejúspěšnější řešitel NSZ v roce 2017/2018, student Fakulty elektrotechnické ČVUT
  • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů
  • RNDr. Ján Krahulec PhD., docent Katedry molekulární biologie na Univerzitě Komenského v Bratislave
  • Mgr. Lukáš Vacek, absolvent Právnické fakulty UK, advokát

Komise doporučila: 

  • V úloze 17 ZSV A (20 v ZSV B) uznat dvě správné odpovědi - A a C (B a D v ZSV B).
  • Úlohy 17 a 34 v ZSV B obsahovaly chybu v klíči: úloha 17: správná odpověď má být pouze (D), úloha 34: správná odpověď má být pouze (A)
  • Zamítnout všechny ostatní vznesené námitky. (U VŠP připomínka k úloze 50 neobsahuje námitku. U češtiny úloha 19 připomínka není relevantní).

Společnost Scio respektuje rozhodnutí komise.

Rozhodnutí je tímto prohlášeno za konečné a neměnné.