SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Rozhodnutí komise - 6. termín

Odborná komise posuzovala námitky 1. 5. 2024 ve složení:

  • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek  NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022 VŠE, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK
  • Mgr. Adam Felix LL.M, Ph.D., advokát, absolvent Právnické fakulty UK a Cornell Law-Cornell Tech
  • Klára Polišenská, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ ZSV v roce 2021/2022, studentka oboru Hospodářská politika a Politologie na Masarykově univerzitě
  • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT
  • Mgr. Lukáš Vacek, absolvent Právnické fakulty UK, advokát
  • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů
  • RNDr. Ján Krahulec PhD., docent Katedry molekulární biologie na Univerzitě Komenského v Bratislave

Komise doporučila: 

Zamítnout všechny vznesené námitky. 

Společnost Scio respektuje rozhodnutí komise.

Rozhodnutí je tímto prohlášeno za konečné a neměnné.