SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Rozhodnutí komise - 5. termín

Odborná komise posuzovala námitky 2. 4. 2024 ve složení:

 • Vojtěch Voráček, nejúspěšnější řešitel NSZ v roce 2017/2018, student Fakulty elektrotechnické ČVUT
 • Klára Polišenská, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ ZSV v roce 2021/2022, studentka oboru Hospodářská politika a Politologie na Masarykově univerzitě
 • Mgr. Adam Felix LL.M, Ph.D., advokát, absolvent Právnické fakulty UK a Cornell Law-Cornell Tech
 • Petr Pleticha, MSc. , doktorand na IES FSV UK, Junior Researcher pro IDEA think-tank na CERGE-EI
 • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT
 • Mgr. Lukáš Vacek, absolvent Právnické fakulty UK, advokát
 • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek  NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022 VŠE, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK
 • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů

Komise doporučila: 

 • u úlohy 34 v ZSV A (38 v ZSV B) uznat jako správnou odpověď pouze možnost (B): "Námitku doporučujeme přijmout a uznat jako správnou odpověď pouze (B)".
 • u úlohy 40 v BIO uznat dvě správné odpovědi (B) i (D): "Námitku doporučujeme přijmout a uznat jako správné odpovědi (B) a (D)".
 • Zamítnout všechny ostatní vznesené námitky. 

Společnost Scio respektuje rozhodnutí komise.

Rozhodnutí je tímto prohlášeno za konečné a neměnné.