SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Rozhodnutí komise - 4. termín

Odborná komise posuzovala námitky 11. 3. 2024 ve složení:

 • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek  NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022 VŠE, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK
 • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů
 • Vojtěch Voráček, nejúspěšnější řešitel NSZ v roce 2017/2018, student Fakulty elektrotechnické ČVUT
 • Klára Polišenská, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ ZSV v roce 2021/2022, studentka oboru Hospodářská politika a Politologie na Masarykově univerzitě
 • Mgr. Adam Felix LL.M, Ph.D., advokát, absolvent Právnické fakulty UK a Cornell Law-Cornell Tech
 • Petr Pleticha, MSc. , doktorand na IES FSV UK, Junior Researcher pro IDEA think-tank na CERGE-EI
 • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT
 • RNDr. Ján Krahulec PhD., docent Katedry molekulární biologie na Univerzitě Komenského v Bratislave
 • Mgr. Lukáš Vacek, absolvent Právnické fakulty UK, advokát

Komise doporučila: 

 • u úlohy 47 v OSP A a VŠP uznat dvě správné odpovědi (A) i (C): "Připomínku doporučujeme přijmout a uznat dvě správné odpovědi (A) i (C)."
 • u úlohy 46 v OSP B uznat dvě správné odpovědi (B) i (C): "Připomínku K. Vajcové doporučujeme zamítnout, připomínku O. Hejduka doporučujeme přijmout a uznat dvě správné odpovědi (B) a (C)."

Zamítnout všechny ostatní vznesené námitky.

Společnost Scio respektuje rozhodnutí komise. 

Rozhodnutí je tímto prohlášeno za konečné a neměnné.