SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Rozhodnutí komise - 3. termín

Odborná komise posuzovala námitky 12. 2. 2024 ve složení:

 • Klára Polišenská, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ ZSV v roce 2021/2022, studentka oboru Hospodářská politika a Politologie na Masarykově univerzitě
 • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK
 • Mgr. Adam Felix LL.M, Ph.D., advokát, absolvent Právnické fakulty UK a Cornell Law-Cornell Tech
 • Vojtěch Voráček, nejúspěšnější řešitel NSZ v roce 2017/2018, student Fakulty elektrotechnické ČVUT
 • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů
 • Petr Pleticha, MSc. , doktorand na IES FSV UK, Junior Researcher pro IDEA think-tank na CERGE-EI
 • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT
 • RNDr. Ján Krahulec PhD., docent Katedry molekulární biologie na Univerzitě Komenského v Bratislave

Komise doporučila: 

 • vyřadit úlohu 12 v MAT A / úlohu 11 v MAT B s odůvodněním: Úlohu doporučujeme vyřadit s přihlédnutím k doporučení Scio.
 • u úlohy 17 v MAT A / 15 v MAT B uznat odpovědi (A) i (B) s odůvodněním: Doporučujeme uznat jako správné možnosti (A) i (B) s přihlédnutím k vyjádření Scio ("Úloha se ptá na tu odpověď, jejíž všechny prvky vyhovují nerovnici v zadání. Odpověď (B) je podmnožinou odpovědi (A), a proto možnosti (A) i (B) odpovídají zadání úlohy.")
 • vyřadit úlohu 45 v ZSV A / 46 v ZSV B s odůvodněním: Souhlasíme s připomínkami. Termín justiční politiky nezahrnuje pouze trestní politiku, do které EU nezasahuje. Úlohu doporučujeme vyřadit pro neurčitost definice "justiční politiky".
 • u úlohy 49 v ZSV A uznat odpovědi (A) i (D) s odůvodněním: Doporučujeme uznat odpovědi (A) i (D) s přihlédnutím k doporučení Scio.
 • u úlohy 54 v ZSV B uznat odpovědi (A) i (C) s odůvodněním: Doporučujeme uznat odpovědi (A) i (C) s přihlédnutím k doporučení Scio.
 • Zamítnout všechny ostatní vznesené námitky. 

Společnost Scio respektuje rozhodnutí komise.

Rozhodnutí je tímto prohlášeno za konečné a neměnné.