SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Rozhodnutí komise - 2. termín

Odborná komise posuzovala námitky 16. 1. 2024 ve složení:

  • Klára Polišenská, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ ZSV v roce 2021/2022, studentka oboru Hospodářská politika a Politologie na Masarykově univerzitě
  • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK
  • Vojtěch Voráček, nejúspěšnější řešitel NSZ v roce 2017/2018, student Fakulty elektrotechnické ČVUT
  • Mgr. Lukáš Vacek, absolvent Právnické fakulty UK, advokát
  • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů
  • Petr Pleticha, MSc. , doktorand na IES FSV UK, Junior Researcher pro IDEA think-tank na CERGE-EI
  • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT

Komise doporučila:

  • vyřadit úlohu 50 v ZSV: Úlohu navrhujeme vyřadit. Odpověď glasnosť není správná, správnou odpovědí by byla perestrojka, která však není mezi nabízenými možnostmi.
  • Zamítnout všechny ostatní vznesené námitky.

Společnost Scio respektuje rozhodnutí komise.

Rozhodnutí je tímto prohlášeno za konečné a neměnné.