SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Rozhodnutí komise - 1. termín

Nezávislá odborná komise posuzovala námitky 18. 12. 2023 ve složení:

 • Mgr. Jana Glivická, absolventka oboru Logika na Filozofické fakultě UK, studentka doktorského studia na MFF UK, obor Algebra, teorie čísel a matematická logika, lektorka, asistentka na KMAT VŠE
 • Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, odborná asistentka na VŠCHT, lektorka prezenčních kurzů
 • Vojtěch Voráček, nejúspěšnější řešitel NSZ v roce 2017/2018, student Fakulty elektrotechnické ČVUT
 • Petr Pleticha, MSc. , doktorand na IES FSV UK, Junior Researcher pro IDEA think-tank na CERGE-EI
 • Mgr. Lukáš Vacek, absolvent Právnické fakulty UK, advokát
 • Sára Křivková, jedna z nejúspěšnějších řešitelek NSZ OSP a NSZ MAT v roce 2021/2022, studentka oboru Ekonomie a finance a oboru Komunikační studia na FSV UK

Členové komise posuzovali:

 • 9 úloh z testu OSP varianta A
 • 5 úloh z testu OSP varianta B
 • 5 úlohy z test VŠP
 • 5 úloh z testu ZSV A
 • 7 úloh z testu ZSV B

Komise doporučila:

 • U úlohy 17 OSP A uznat dvě správné odpovědi (A) a (D) s odůvodněním: Připomínku doporučujeme přijmout jako oprávněnou a uznat dvě správné odpovědi (A) a (D). Není jasné, jak vyložit spojení "určité změny". Různé výklady vedou k různým rozhodnutím ohledně vyplývání tvrzení 3.
 • U úlohy 19 OSP A uznat dvě správné odpovědi (B) a (C) s odůvodněním: Připomínku doporučujeme přijmout jako oprávněnou a uznat dvě správné odpovědi (B) a (C). Z formulace textu, že bájné stvoření je nejpopulárnější turistickou atrakcí Skotska, vyplývá tvrzení (B).
 • U úlohy 19 VŠP uznat dvě správné odpovědi (B) a (C) s odůvodněním: Připomínku doporučujeme přijmout jako oprávněnou a uznat dvě správné odpovědi (B) a (C). Z formulace textu, že bájné stvoření je nejpopulárnější turistickou atrakcí Skotska, vyplývá tvrzení (B).
 • U úlohy 15 ZSV A uznat dvě správné odpovědi (A) a (B) s odůvodněním: Komise doporučuje uznat možnosti (A) i (B). Z textu neplyne, o jakou odpovědnost se jedná. Byť implikace z námitky neplatí, otázka se na implikaci neptá. V souladu s textem odpověď (A) dle komise je. Připomínku doporučujeme přijmout jako oprávněnou.
 • U úlohy 17 VŠP uznat dvě správné odpovědi (A) a (D) s odůvodněním: Není jasné, jak vyložit spojení "určité změny". Různé výklady vedou k různým rozhodnutím ohledně vyplývání tvrzení 3.
 • U úlohy 20 ZSV B uznat dvě správné odpovědi (A) a (D) s odůvodněním: V souladu s textem odpověď (D) dle komise je. 
 • Zamítnout všechny ostatní vznesené námitky.

Společnost Scio respektuje rozhodnutí komise.

Rozhodnutí je tímto prohlášeno za konečné a neměnné.