SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Pravidla online zkoušky

Abychom vám i školám mohli garantovat nezpochybnitelnost výsledku a srovnatelnost s prezenční zkouškou, je nutné, abyste dodrželi následující pravidla. V případě jejich porušení jsme nuceni váš výsledek zkoušky zablokovat a nebude předán fakultě. Prosíme tedy, abyste následujícímu textu věnovali dostatečnou pozornost. Držíme vám palce.

 

⏰  Nejpozději 3 dny před zkouškou absolvujte Povinnou kontrolu zařízení.

Povinnou kontrolu zařízení absolvujte na stejném zařízení, na kterém budete následně vykonávat i samotnou zkoušku. Minimalizujete tak pravděpodobnost, že vás v den zkoušky potkají technické problémy. Povinná kontrola není vyhodnocována s ohledem na regulérnost průběhu zkoušky, slouží výhradně ke kontrole připravenosti vašeho zařízení.

Pokud Povinnou kontrolu zařízení 3 dny před zkouškou neabsolvujete, nemůžeme vám zaručit technickou podporu v průběhu zkoušky. Tři dny před zkouškou je také nejzazší doba, kdy ještě můžete zkoušku stornovat z důvodu technických problémů.

🧹  Připravte si pečlivě prázdný stůl či jinou prázdnou pracovní desku (dále pracovní plocha), u které budete sedět, a místnost, kde budete zkoušku skládat.

Online zkoušky probíhají za obdobných podmínek jako zkoušky prezenční. Tedy před sebou máte úplně prázdný stůl i jeho nejbližší okolí, na něm pouze povolené předměty (počítač s jedním monitorem / notebook, videokamera, klávesnice a myš, případně povolené pomůcky), v místnosti jste sami a zkoušku skládáte bez pomoci.

📱  Telefon a chytré hodinky s vypnutým zvukem i vibracemi umístěte zřetelně mimo váš dosah a mimo vaši pracovní desku tak, aby bylo jasné, že je v průběhu zkoušky nemůžete použít.

V průběhu celé zkoušky můžete mít v místnosti připraven telefon pro případ potřeby kontaktu se zákaznickou podporou. Telefon ovšem musí mít vypnutý zvuk i vibrace a musí být umístěn zcela mimo váš dosah a mimo vaši pracovní desku. Telefon lze použít pouze za účelem kontaktování zákaznické podpory společnosti Scio.

Po ukončení hovoru jste povinni telefon odložit mimo váš dosah tak, aby bylo jasné, že jej v průběhu zkoušky nemůžete použít (odložení musí být na záznamu kamery jasné a zřetelné).

🖱️  V den zkoušky se přihlaste do aplikace ScioLink prostřednictvím tlačítka v pozvánce.

 • Zkoušku konejte v uživatelském profilu v prohlížeči Chrome. Nepoužívejte profil Host nebo Anonymní režim.
 • Do testu vstupte až v oficiálním čase začátku zkoušky, který je uveden v pozvánce.
 • Na začátku každé zkoušky ScioLink zkontroluje vaši webkameru, mikrofon a rychlost připojení k internetu a místo na disku vašeho počítače.
 • Po kontrole minimálních technických požadavků budete vyzváni k instalaci rozšíření Proctoring Desktop. Toto rozšíření monitoruje spuštěné procesy a zařízení ve vašem počítači. Rozšíření je nutné mít spuštěno během celé zkoušky.

💳  Připravte si osobní doklad (občanský/řidičský průkaz, pas) a absolvujte sken totožnosti.

Stejně jako u prezenční zkoušky potřebujeme ověřit na základě průkazu totožnosti, že zkoušku skládáte právě vy.

 • Před začátkem zkoušky budete vyzváni, abyste vyfotili svůj obličej a doklad totožnosti a natočili svou místnost.
 • Fotografie vašeho obličeje musí být zřetelná a údaje na průkazu totožnosti jednoznačně čitelné.
 • Můžete použít občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas.
 • Aplikace vám umožní některé části průkazu či pasu skrýt a uložit pouze nezbytné údaje, kterými jsou: fotografie, jméno, příjmení, datum narození a platnost dokladu.

🎥  Pomalu a zřetelně naskenujte celou místnost včetně vstupů, pracovní plochu a prostor pod stolem. Ukažte na kameru, že nemáte sluchátka. Sken si zkontrolujte.

Aby bylo prokazatelné, že jste v místnosti sami, je nutné otočit se s webkamerou kolem dokola vaší místnosti (360° pohled). Je potřeba nasnímat opravdu celou místnost, nestačí jen částečný pohled.

 • Sken místnosti musí být kompletní a zřetelný, včetně celé pracovní plochy, prostoru pod stolem a nahlédnutí za všechny potenciální překážky. Pečlivě natočte také všechny vstupy do místnosti.
 • Ujistěte se, že na pracovní ploše a v jejím bezprostředním okolí jsou jen povolené předměty a že ve vašem zorném poli nejsou zakázané předměty.
 • Stůl i místnost skenujte pomalu a zřetelně.
 • Pokud jsou u testu povoleny papíry na poznámky, ukažte na kameru všechny listy z obou stran, aby bylo evidentní, že jsou prázdné.
 • Pokud používáte stojan/podložku pod notebook, naskenujte i prostor pod ním/ní.
 • Po dokončení skenu místnosti na kameru ukažte, že nemáte nasazená sluchátka (natočíte hlavu na obě strany).
 • Záznam si můžete přehrát a zkontrolovat, v případě potřeby můžete sken natočit opakovaně.
 • Pokud nemůžete pohybovat webkamerou, použijte zrcadlo. Sken místnosti pomocí zrcadla musí být pečlivý, zřetelný a nerozmazaný. Minimální rozměr zrcadla je 15x20 cm (formát A5). Menší zrcadla jsou zakázána.
 • Pozor: na úvodní kontroly před testem máte 30 minut. Do samotného testu tedy musíte vstoupit nejpozději po uplynutí těchto 30 minut. Pozdější vstup do testu může být považován za porušení těchto pravidel a výsledek Vaší zkoušky může být zablokován. V případě, že během úvodních kontrol zjistíte technický či jiný závažný problém, je třeba jej řešit ihned, a to buď svépomocí nebo kontaktováním zákaznického servisu Scio.

🙍  V průběhu zkoušky musíte být plně viditelní a neopustit záběr kamery, a to ani mezi oddíly testu.

 • Jste povinni být viditelní v záběru kamery (minimálně od hlavy po hrudník). Záběr kamery si můžete zkontrolovat kdykoliv během testu v náhledu z kamery.
 • U zkoušky je nutné sedět za stolem či jinou pracovní deskou. Není povoleno absolvovat zkoušku například z postele.
 • Je zakázáno po skenu místnosti opustit zorné pole webové kamery či místnost, a to ani mezi jednotlivými oddíly testu. Pokud byste museli opustit záběr z důvodu řešení technického problému, nasnímejte poté místnost a pracovní plochu podobně jako při skenu místnosti v úvodu zkoušky.
 • Opustit místnost nebo použít telefon můžete jen za účelem kontaktování zákaznické podpory. Tyto situace budou přezkoumány.

🗨️  V průběhu zkoušky je zakázáno jakkoliv komunikovat s další osobou.

 • V místnosti se nesmí vyskytovat žádná další osoba. Pokud vám osoba do místnosti omylem vstoupí, je nutné ji vyzvat k odchodu a ze záznamu musí být zřejmé, že osoba místnost skutečně opustila.
 • Je zakázáno vést jakoukoliv komunikaci s další osobou, a to jakýmkoliv způsobem.
 • V místnosti se nesmějí volně pohybovat žádná zvířata.

🖵  V průběhu zkoušky pracujte pouze s jedním monitorem, v prohlížeči a v aplikaci ScioLink.

 • Mimo oken prohlížeče a aplikací potřebných pro vykonání zkoušky je zakázáno otevírat jakákoliv další okna prohlížeče či aplikace. Jejich spuštění je v průběhu celé zkoušky detekováno.
 • V místnosti se nesmí ozývat žádné elektronické zvuky, které by mohly indikovat přítomnost dalšího spuštěného elektronického zařízení.
 • Je zakázáno používat více monitorů (více než jeden) a přenášet obraz.
 • Během zkoušky je zakázáno používat vyhledávání v textu (např. pomocí zkratky Ctrl+F).
 • Během zkoušky je zakázáno používat jakýkoliv překladač.
 • Pokud se vám během poslechu nahrávky spustí funkce živého přepisu poslouchaného textu, neprodleně přepis vypněte pomocí křížku. V případě spuštěného živého přepisu může být zkouška blokována.

😟  V případě, že je váš výsledek zablokován, můžete zažádat o přezkum.

Výsledek je zablokován vždy, pokud v průběhu zkoušky dojde k porušení pravidel, neboť v takovém případě nemůže společnost Scio zaručit, že účastník nezískal či nemohl získat neoprávněnou výhodu oproti ostatním účastníkům. K odhalení porušení pravidel slouží zejména záznamy z online NSZ, ale i další postupy vyhodnocení průběhu zkoušky (např. analýzy odpovědí účastníka). 

Výsledky Národních srovnávacích zkoušek tak, jak jsou předávány fakultám a jak jsou použity v přijímacím řízení, musí splňovat přísná kritéria na správnost a vzájemnou porovnatelnost znalostí a schopností jednotlivých účastníků NSZ. Společnost Scio se za to, že výsledky NSZ mají takové vlastnosti, fakultám i všem účastníkům zaručuje. A v případě, kdy společnost Scio nemůže zaručit, že výsledek takové vlastnosti má, nemůže být takový výsledek v přijímacím řízení použit. Společnost Scio v takovém případě rozhodne o zablokování výsledku.