zpět na přehled testů

Matematika

Zkouška vychází z osnov předmětu matematika pro gymnázia. Jsou v ní úlohy ze základních poznatků z matematiky, algebry, funkcí a rovnic, geometrie v rovině a prostoru, analytické geometrie, kombinatoriky a pravděpodobnosti a statistiky. Test obsahuje 30 úloh na jejichž řešení budete mít 90 minut.

Při řešení testu sice není možné používat pomůcky (tabulky, kalkulačka), ale všechny výpočty jde zvládnout bez použití kalkulačky. Součástí zadání jsou také volné stránky na poznámky i přehled důležitých vzorců. Zadání zkoušek administrovaných na Slovensku je ve slovenštině.

 

 

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek. 
 

Krátký ukázkový on-line test

Test z NSZ, červen II 2020 

Test z NSZ, červen 2020

Test z NSZ, březen 2020 

 

Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy