zpět na přehled testů

Matematika

Zkouška vychází z osnov předmětu matematika pro gymnázia. Jsou v ní úlohy z tematických celků základní poznatky z matematiky, algebra, funkce a rovnice, geometrie v rovině a prostoru, analytická geometrie, kombinatorika a pravděpodobnost a statistika. Test obsahuje 30 úloh na jejichž řešení budete mít 90 minut.

Při řešení testu není možné používat pomůcky (tabulky, kalkulačka), ale všechny výpočty lze zvládnout bez použití kalkulačky. Součástí zadání jsou volné stránky na poznámky a přehled důležitých vzorců. Zadání zkoušek administrovaných na Slovensku je ve slovenštině.

 

 

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek. 
 

Krátký ukázkový on-line test

Test z NSZ, duben 2018

Test z NSZ, březen 2018

 

Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy