SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Jak probíhá vývoj našich testů

 1. Stanovení cíle testu a typů úloh

  Každý typ úloh měří jiné dovednosti nebo odlišný způsob použití vašich znalostí.

 2. Sestavení týmu tvůrců

  Test z každého předmětu má svého garanta. Zpravidla se jedná o odborníka na určitou oblast, který zodpovídá za sestavení testu. Garant má za úkol sestavit test z úloh, které tvoří zkušení autoři - odborníci a profesionálové z dané oblasti.

 3. Vytvoření velkého počtu úloh

  Vytvoření dvojnásobného počtu úloh oproti finální verzi testu Pro Národní srovnávací zkoušky je v této fázi vytvořeno několik tisíc unikátních úloh za rok.

 4. Pilotní testování úloh

  Každá úloha je ověřena na vzorku minimálně 100 reprezentantů cílové skupiny testu. Na základě pilotáže je možné zjistit, jak jsou úlohy obtížné a jak diskriminují (rozlišují) mezi uchazeči s různou úrovni schopností nebo znalostí.

 5. Oponentura úloh

  Každou úlohu oponují minimálně tři odborníci. Oponenti hledají možné obsahové i formulační nedostatky úloh. Všechny takové úlohy jsou vyřazeny z dalšího vývoje a zůstanou jen ty nejlepší.

 6. Podrobná analýza testu

  Ověření kvalitativních parametrů testu. Důležitou statistikou je reliabilita, neboli spolehlivost výsledků testování. Čím vyšší má test reliabilitu, tím více si můžeme být jisti, že náš test opravdu dobře zjišťuje schopnosti nebo znalosti uchazeče.

 7. Opakovaná kontrola testu

  Obsahová a předtisková kontrola včetně jazykové korektury.

 8. Sestavení a tisk testu

  Tisk testu za přísných bezpečnostních opatření. K výsledné podobě sestaveného testu má přístup jen několik vybraných lidí ve Scio.