SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Certifikát starší než 4 roky

Ověření výsledků i po té, co byla data obsahující identifikaci účastníků anonymizována.

Jak to funguje?

Před tím, než jsme smazali osobní údaje, které jste zadali v přihlášce k Národním srovnávacím zkouškám (jméno, rodné číslo atd.), vytvořili z nich tzv. „hash“. Jde o kód, ze kterého samotného nejde žádným způsobem zjistit vaše osobní údaje. K tomuto kódu jsme přiřadili váš výsledek NSZ a takto anonymizovaný jej archivujeme.

Pokud potřebujete znovu získat či potvrdit váš výsledek NSZ, stačí, když uvedete stejné údaje a my použijeme stejnou proceduru vytvoření hashe. Porovnáním hashů dokážeme přiřadit váš výsledek k vámi poskytnutým údajům. Takto hashovaná (anonymizovaná) data jsou u nás dostupná po dobu 25 let, po jejím uplynutí jsou už smazána zcela nenávratně. Stejně tak můžete o nenávratné smazání všech dat kdykoliv požádat.

Tento postup jsme zvolili proto, abychom vyhověli jak právní úpravě ochrany osobních údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonu č. 110/2019 Sb., tak i potřebám účastníků NSZ, kteří někdy i po mnoha letech potřebují informaci či potvrzení o dosaženém výsledku v NSZ.

Objednávka

1 - Vyplňte a pošlete nám prosím souhlas a údaje pro vyhledání výsledku v tomto dokumentu

2 - Objednejte si prosím položku níže. Cena služby je vzhledem k nutnosti ručního zpracování a souvisejících nákladů 1.500 Kč.

Objednat certifikát