SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Certifikát NSZ

Certifikát je elektronický nebo tištěný dokument dokládající účast u Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a výsledek, kterého účastník NSZ dosáhl. Některé fakulty mohou doložení výsledku NSZ prostřednictvím certifikátu přímo vyžadovat. Jakou variantu certifikátu vyžaduje vaše fakulta se dozvíte na jejím profilu.

Ochranné prvky tištěného certifikátu

Certifikát NSZ je opatřen ochrannými prvky, které znemožňují neoprávněné nákládání s certifikátem. Ochranné prvky jsou následující:

  • verifikační kód (u spodního okraje); verifikace viz výše
  • jemná (obtížně tisknutelná) struktura na pozadí ("NSZ"; "www.scio.cz" ve verzi certifikátu 2008 a starší)
  • oboustranný potisk certifikátu

Verifikace certifikátu

Verifikační kód slouží ke zpětnému ověření majitele certifikátu. Kód je uveden u spodního okraje certifikátu. Po zadání kódu bude ověřen výsledek uvedený na certifikátu. Pokud bude kód zadán správně, zobrazí se tato data:

  1. zkratka obsahující první a třetí znak jména a příjmení majitele certifikátu (např. Jan Novák = JNNV),
  2. každá druhá číslice rodného čísla (např. 7812059911 = 82591),
  3. výsledek účastníka v podobě harmonizovaného percentilu tak, jak je uveden na certifikátu.

Ověření certifikátu