SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Vztahy a pracovní spokojenost pedagogů

🧮

Vztahy a pracovní spokojenost pedagogů

Cena: 20 000 Kč

Co dotazník zjišťuje:

 • Autonomii – nakolik učitelé vnímají, že se mohou ve školních podmínkách seberealizovat, jak přijímají hodnoty školy nebo vnímají možnost otevřené diskuse.
 • Kompetenci – jak úspěšní si učitelé ve své práci připadají a zda vnímají optimální podmínky pro vlastní rozvoj.
 • Sounáležitost – mapuje dotazník vztahy mezi učitelem a kolegy, resp. studenty.

Co obsahují výstupy:

 • popis současného stavu v rámci jednotlivých úrovní školy a jejich zaměstnanců 
 • konkrétní návrhy pro snadno aplikovatelné kroky ke zlepšení a další rozvoj

Dbáme na to, aby byly výsledky snadno aplikovatelné a zasazené do vašeho prostředí. Výsledky předáme společně se zpětnou vazbou ve formě individuální konzultace, ze které poskytneme soupis těch nejdůležitějších informací. Ukázka z výstupní zprávy

Co zapojením do projektu získáte:

 • analýzu aktuálních podmínek pro kvalitní motivaci a well-being učitelů založenou na mezinárodním výzkumu,
 • rozbor jednotlivých psychologických potřeb,
 • popis slabých stránek z hlediska psychologického prospívání na škole,
 • popis silných stránek,
 • návrh konkrétních kroků pro zlepšení motivace učitelů,
 • individuální konzultaci, na které výsledky projdete s pracovním psychologem a následně písemný souhrn těch nejdůležitějších informací.

Stáhněte si zdarma REVIEW: Pracovní well-being. Přehledovku o tom, jak přemýšlet o spokojenosti a well-beingu v kontextu současných poznatků vědy.

Přidat


Uložit

🧮 Pedagogický sbor

Vhodný i pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • vztahy a postoje pedagogů k vedení školy
 • vztahy mezi učiteli navzájem
 • jak se učitelé cítí být prací přetěžováni
 • jak se jim daří skloubit pracovní a osobní život

Parametry dotazníku:

 • pro učitele a asistenty
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

Ukázka několika otázek

27 Kč Koupit

📓 Vlastní dotazník

Čeho se týká:

 • jakékoliv téma
 • otázky si vytvoříte sami nebo použijete některé z našich dotazníků

Parametry dotazníku:

 • pro žáky, rodiče, učitele, zaměstnance
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • bez srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

27 Kč Koupit

🎭 Pracovní kolektiv školy

Čeho se týká:

 • jak zaměstnanci hodnotí vzájemné vztahy a respekt
 • spolupráce s vedením školy

Parametry dotazníku:

 • pro učitele a zaměstnance
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

Ukázka několika otázek

27 Kč Koupit

💡 Evaluace výuky

Čeho se týká:

 • hodnocení jednotlivých předmětů žáky
 • hodnocení výuky v podání konkrétních učitelů

Parametry dotazníku:

 • dotazníky pro žáky a studenty
 • různé otázky pro 1.st. ZŠ, 2.st. ZŠ/SŠ a praxi SŠ
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání pedagogů mezi sebou navzájem
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

27 Kč Koupit

💁‍♀️ Klima třídy

Čeho se týká:

 • vztahy a atmosféra v jednotlivých třídách
 • míra výskytu šikany 

Parametry dotazníku:

 • pro žáky od 3. ročníku ZŠ
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 27 Kč / respondent

Ukázka několika otázek

27 Kč Koupit

🏫 Jídelna

Čeho se týká:

 • nabídka a kvalita jídel
 • vybavení a organizace jídelny

Parametry dotazníku:

 • sada 3 dotazníků (žáci, rodiče, zaměstnanci)
 • výsledky ihned v on-line aplikaci
 • srovnání s odpověďmi z ostatních škol
 • k použití kdykoliv
 • cena 43 Kč / žák (zahrnuje dotazníky i pro rodiče a zaměstnance)

Ukázka několika otázek

43 Kč Koupit