SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Vztahy a pracovní spokojenost pedagogů

🌈

Vztahy a pracovní spokojenost pedagogů

Cena: 20 000 Kč

Přidat do košíku

Jak jsou na tom vaši učitelé s motivací? 

Ve spolupráci s Motivation Labs jsme pro vás připravili dotazník založený na mezinárodním výzkumu. Dotazník je zaměřen na základní psychologické potřeby, které mají vliv na pracovní spokojenost – výkon, míru prožívaného stresu a kvalitu výuky.

Dotazník zjišťuje:

 • Autonomii – nakolik učitelé vnímají, že se mohou ve školních podmínkách seberealizovat, jak přijímají hodnoty školy nebo vnímají možnost otevřené diskuse.
 • Kompetenci – jak úspěšní si učitelé ve své práci připadají a zda vnímají optimální podmínky pro vlastní rozvoj.
 • Sounáležitost – mapuje dotazník vztahy mezi učitelem a kolegy, resp. studenty.

Co obsahují výstupy:

 • popis současného stavu v rámci jednotlivých úrovní školy a jejich zaměstnanců 
 • konkrétní návrhy pro snadno aplikovatelné kroky ke zlepšení a další rozvoj

Dbáme na to, aby byly výsledky snadno aplikovatelné a zasazené do vašeho prostředí. Výsledky předáme společně se zpětnou vazbou ve formě individuální konzultace, ze které poskytneme soupis těch nejdůležitějších informací. Ukázka z výstupní zprávy

Co zapojením do projektu získáte:

 • analýzu aktuálních podmínek pro kvalitní motivaci a well-being učitelů založenou na mezinárodním výzkumu,
 • rozbor jednotlivých psychologických potřeb,
 • popis slabých stránek z hlediska psychologického prospívání na škole,
 • popis silných stránek,
 • návrh konkrétních kroků pro zlepšení motivace učitelů,
 • individuální konzultaci, na které výsledky projdete s pracovním psychologem a následně písemný souhrn těch nejdůležitějších informací.

Stáhněte si zdarma REVIEW: Pracovní well-being. Přehledovku o tom, jak přemýšlet o spokojenosti a well-beingu v kontextu současných poznatků vědy.


Ceny

Dotazník a individuální konzultace 20 000 Kč / škola 

Termíny

Dotazníky jsou přístupné do hodiny od objednání.
Zpracování a vyhodnocení dat proběhne po individuální konzultaci.

Objednat

Vybírat můžete i z dalších Tematických dotazníků

🧮 Pedagogický sbor

   Vhodný i pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • vztahy a postoje pedagogů
  • k vedení školy
  • mezi učiteli navzájem
 • wellbeing pedagogů
  • pocit přetížení prací
  • skloubení pracovního a osobního života

30 Kč Koupit

📓 Vlastní dotazník

    Vhodný i pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • jakékoliv téma
 • vaše vlastní otázky a / nebo otázky z našich dotazníků

30 Kč Koupit

🎭 Pracovní kolektiv školy

 Částečně vhodný i pro MŠ  

Čeho se týká:

 • jak zaměstnanci hodnotí vzájemné vztahy a respekt
 • spolupráce s vedením školy

30 Kč Koupit

💡 Evaluace výuky

 Není pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • hodnocení jednotlivých předmětů žáky
 • hodnocení výuky v podání konkrétních učitelů
 • srovnání pedagogů mezi sebou navzájem

30 Kč Koupit

💁‍♀️ Klima třídy

 Není pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • vztahy a atmosféra v jednotlivých třídách
 • míra výskytu šikany 

30 Kč Koupit

🏫 Jídelna

 Není pro Mateřské školy

Čeho se týká:

 • nabídka a kvalita jídel
 • vybavení a organizace jídelny

45 Kč Koupit