SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Výsledek a percentil

Jak stanovíme percentil jako výsledek zkoušky

Na základě vašich správných, špatných a nezodpovězených odpovědí spočítáme vaše skóre: Za každou chybně zodpovězenou otázku odečteme část bodu a za každou správně zodpovězenou část bodu přičteme. 

Na základě skóre spočítáme percentil, který říká, kolik procent ostatních uchazečů jste svým výsledkem předstihli. 

Jsou termíny zkoušek různě náročné? Harmonizace percentilu

Varianty testů jsou vytvořeny tak, aby si byly co nejpodobnější, ale v některých termínech mohou být rozdíly mezi skupinami účastníků. Proto se percentil v předmětech s velkým počtem termínů a s významně odlišnými skupinami účastníků (OSP, VŠP) ještě „harmonizuje“. Harmonizace se provádí následovně: před prvním termínem proběhne tzv. panelové testování, na základě kterého se určí referenční škála. Bloky úloh z panelového testování se následně vkládají do ostrých testů v jednotlivých termínech. Takovým úlohám říkáme kotvící úlohy. Prostřednictvím kotvících úloh lze porovnat schopnosti uchazečů z daného termínu se schopnostmi uchazečů z panelu, a potažmo tedy schopnosti uchazečů z jednotlivých termínů mezi sebou. Toto porovnání se provádí ekvipercentilovou metodou.

Výsledkem je tzv. harmonizovaný percentil. Základem pro harmonizovaný percentil je tedy referenční škála, která je stanovena na počátku daného školního roku. Percentily ze všech termínů jsou přepočteny na tuto výchozí referenční škálu, proto při výpočtu harmonizovaného percentilu například ve čtvrtém termínu nehraje žádnou roli, jací uchazeči přijdou v pátém nebo šestém termínu. Harmonizovaný percentil, který uchazeč po daném termínu obdrží, je tedy finální a nebude se později měnit. Tento percentil je číslem, na základě kterého lze navzájem porovnat uchazeče ze všech míst v České a Slovenské republice, kde se test koná, ze všech termínů v daném školním roce. Pro každý ze dvou oddílů OSP resp. VŠP se tento percentil počítá samostatně.

Veřejná oponentura 

Úlohy napsali odborní autoři, prošly několikanásobnou oponenturou, byly vyzkoušeny na vzorku cílové skupiny, a vybrány jen nejlepší. I tak může někdo z desítek tisíc řešitelů vznést námitku, která je vůči námi stanovenému řešení oprávněná (statisticky nejde 100% jednoznačnosti dosáhnout). Pak je jediné řešení všem uznat více odpovědí nebo úlohu vyřadit (test srovnává uchazeče navzájem spolehlivě i při vyřazení do cca 10 úloh). Proto je definitivní výsledek stanoven vždy až po skončení veřejné oponentury po zkoušce.