zpět na přehled testů

Základy společenských věd - ZSV

Test se skládá z 60 úloh a je rozdělen do tří částí: Člověk a společnost (úlohy z psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (politologie a právo), Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace a moderní dějiny od 1848 do současnosti s důrazem na české a světové dějiny v kontextu mezinárodních vztahů).

Zkouška není testem všeobecného přehledu, neobjevují se v ní úlohy zasahující do jiných oblastí (např. Kdo je autorem hudby k opeře Carmen?), ani úlohy k aktuálnímu kulturnímu dění (např. Kdo vyhrál Oskara za nejlepší scénář?). Určitou výjimkou jsou úlohy týkající se politického dění: smyslem není zkoumat podrobné znalosti, ale celkový přehled v oborech politologie a evropská integrace získávaný zájmem o společensko-politické události, třeba sledováním politického dění nebo četbou denního tisku.

Na řešení testu budete mít 60 minut, mezi jednotlivými oddíly je možné přecházet a úlohy řešit v libovolném pořadí.

 

Testy z posledních zkoušek

Test z NSZ, květen 2018

Test z NSZ, duben 2018

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh (vždy v rámci jednoho oddílu) by měla znamenat průměrný výsledek. 

 

seznam odborné literatury 

 

 

Kurzy a tištěné cvičebnice


Přehled přípravných prezenčních a on-line kurzů a tištěné cvičebnice